Herdenkingsdagen  

 

Geboren,  02 januari 1969   

 

Overleden 14 mei 2000

 

 

 

 

 

Onthulling monument tevens herdenking op dinsdag 14 mei 2002 

                             
     
  Lees tekst plaquette  
  zie  bouw foto's  
  Filmpje onthulling  
     

Het gedenkteken werd onthuld door familieleden en door gemeenteambtenaar Ton Reinders.

Deze muur van stenen, bloed en tranen maakt duidelijk dat de bizarre misdaad tegen Alan en Daan nooit mag worden vergeten.

 

Hun leven, geluk en liefde zijn ontnomen door twee gewetenloze misdadigers. Geweldplegers die kunnen moorden zonder reden, gevoel of respect voor mensenlevens.

Er waren ongeveer 250 bezoekers, onder wie leden van de Tweede Kamer.
De muur, die naast de parkeergarage aan de Ouverturestraat staat, is ongeveer 1,60 bij 2 meter en is opgetrokken uit de straatstenen waarop de levenloze lichamen van Daan en Alan werden aangetroffen. De gemeente bekostigde de plaatsing van het gedenkteken. Tijdens de sobere plechtigheid voerden ook de moeders van de vermoorde mannen en ambtenaar Reinders kort het woord. Na de onthulling werd drie minuten stilte in acht genomen.


De nabestaanden hadden de gedenksteen liever in de parkeergarage gezien op de twee parkeervakken waar Alan en Roos werden gevonden. Burgemeester Deetman was hiervan geen voorstander. Hij vond dat de parkeerplaatsen, die de afgelopen twee jaar door een tijdelijk monument werden bezet, hun oude functie moesten terugkrijgen. Na veel overleg werd uiteindelijk voor de plek direct naast de garage gekozen.