KRANTEN berichten m.b.t. de moord op Alan

 Terug naar kranten knipsel overzicht  <<<

 

Artikel uit Haagsche Courant van 16-03-2001                  Verdachte Tommix ímoestí alles van zijn vader Kobus

 

Den Haag - Het bevreemdde de rechtbank dat Kobus en Tommix weer terugreden naar de <O> om nog verder te feesten.

De verdachten Tommix (links) en zijn vader Kobus aan het begin van de zitting. De zoon had zichzelf onherkenbaar gemaakt voor de visuele pers, maar moest zijn camouflage even later afdoen.
(foto Evert-Jan Daniels)

Vader en zoon konden immers weten dat de disco op dat tijdstip dicht ging. Maar volgens Tommix waren ze zo bedwelmd dat ze geen besef van tijd hadden.
Tommix zou van pa opdracht hebben gekregen Daan en Alan te zoeken en een lift aan te bieden. Zo gebeurde. Daan en Alan hadden de portier laten weten nog naar de Schele Indiaan te willen, een zaak aan de Raamstraat die inmiddels wegens verstoring van de openbare orde is gesloten. Eerst reed het viertal nog naar het woonwagenkamp waar vader en zoon hun pistolen ophaalden. "Wat was hiervan het doel?", wilde rechter Verheij weten. Terwijl Kobus zweeg en onverschillig om zich heen keek, zei Tommix: "Dat is voor mij nog steeds een vraagteken. Het moest van mín vader". De rechter plaatste vervolgens zelf ook vraagtekens bij de beweringen van Tommix dat hij uit angst steeds precies deed wat zijn vader wilde.

Uit onder meer telefoontaps was duidelijk geworden dat de rol van de zoon niet altijd zo ondergeschikt was. Zo nam de politie maanden later telefoongesprekken op waaruit bleek dat het duo bezig was met de voorbereiding van een nieuwe moord. Doelwit was een vroegere baas van Tommix.

 

Niet Kobus maar de zoon voerde daarbij de regie. De politie besloot dat het niet zover mocht komen en ging over tot de arrestatie van de twee verdachten.
Na het ophalen van hun wapens kozen de verdachten niet voor de kortste weg naar de Schele Indiaan. De rit ging precies de andere kant op, naar Loosduinen. Waarom? Tommix had er geen verklaring voor. Enkele honderden meters van het woonwagenkamp vielen de eerste schoten.
 

Executie
 

Na de executie keerden de verdachten terug in het kamp, om zich te wassen. De auto moest in brand worden gestoken om alle sporen uit te wissen. Op het nabijgelegen Dekkershoekje trachtte Tommix dat te bewerkstelligen met zijn eigen pistool. Tevergeefs. Hij moest eerst naar de Waldorpstraat om benzine te kopen. Tegen het krieken van de dag ging de auto in vlammen op. De sporen werden gewist, maar het wrak, vooral door zijn locatie, zou de politie niet veel later toch op het spoor naar de oplossing van de zaak zetten.