KRANTEN berichten m.b.t. de moord op Alan

 Terug naar kranten knipsel overzicht  <<<

 

Artikel uit Haagsche Courant van 15-05-2002                 Muur van stenen, bloed en tranen voor Daan en Alan

 

Den Haag – Deze muur van stenen, bloed en tranen maakt duidelijk dat de bizarre misdaad tegen Alan en Daan nooit mag worden vergeten.

 

Het gedenkteken werd onthuld door familieleden van de vermoorde Alan en Daan en door gemeenteambtenaar Ton Reinders.
(foto Nico Schouten)

Hun leven, geluk en liefde zijn ontnomen door twee gewetenloze misdadigers. Geweldplegers die kunnen moorden zonder reden, gevoel of respect voor mensenlevens.
Martin Roos gebruikte gisteravond in Loosduinen woorden van gelijke strekking bij de onthulling van een gedenkmuur voor zijn precies twee jaar geleden vermoorde zoon Alan en diens maat Daan de Blok.
Familieleden van de vermoorde mannen en stadsdeelcoördinator Ton Reinders onthulden het gedenkteken, dat ook bedoeld is als symbool tegen geweld. Er waren ongeveer 250 bezoekers, onder wie leden van de Tweede Kamer.
De muur, die naast de parkeergarage aan de Ouverturestraat staat, is ongeveer 1,60 bij 2 meter en is opgetrokken uit de straatstenen waarop de levenloze lichamen van Daan en Alan werden aangetroffen. De gemeente bekostigde de plaatsing van het gedenkteken. Tijdens de sobere plechtigheid voerden ook de moeders van de vermoorde mannen en ambtenaar Reinders kort het woord. Na de onthulling werd drie minuten stilte in acht genomen.
De nabestaanden hadden de gedenksteen liever in de parkeergarage gezien op de twee parkeervakken waar Alan en Roos werden gevonden. Burgemeester Deetman was hiervan geen voorstander. Hij vond dat de parkeerplaatsen, die de afgelopen twee jaar door een tijdelijk monument werden bezet, hun oude functie moesten terugkrijgen. Na veel overleg werd uiteindelijk voor de plek direct naast de garage gekozen. Reinders: "We hebben zo wel het gedenkteken uit de duisternis naar het licht gebracht".De 22-jarige Daan de Blok en de 31-jarige Alan Roos werden op 14 mei 2000 na een avondje stappen doodgeschoten. 

Als verdachten staan een 52-jarige man en diens 31-jarige zoon in hoger beroep terecht. Het motief, als dat er al was, is nog steeds niet bekend.Op de muur is een plaquette aangebracht met een gedicht. De laatste strofe daarvan luidt: 'Deze muur van stenen, waarin bloed, pijn, angst en tranen. Een symbool tegen geweld op straat, pleinen en lanen'.