KRANTEN berichten m.b.t. de moord op Alan

 Terug naar kranten knipsel overzicht  <<<

 

Artikel uit Haagsche Courant van 27-09-2002                Twintig en twaalf jaar cel in Loosduinse zaak  

 

door René van Leusden

 DENHAAG | De 53-jarige Hagenaar Kobus R. en zijn 32-jarige zoon Tommix zijn gisteren in hoger beroep veroordeeld tot respectievelijk twintig en twaalf jaar gevangenisstraf. Het gerechtshof in Den Haag achtte bewezen dat beiden zich schuldig hebben gemaakt aan moord op Alan Roos (31) en Daan de Blok (22).
 

De slachtoffers werden op 14 mei 2000 doodgeschoten aangetroffen in een parkeergarage aan de Ouverturestraat in Loosduinen. Voor familieleden, kennissen en buurtgenoten van Alan Roos en Daan de Blok kwam vooral de uitspraak in de zaak tegen Tommix als een mokerslag. Ze hadden op hogere straffen gerekend, temeer daar advocaat-generaal mr. M.van der Horst twee weken geleden levenslang tegen de vader en twintig jaar tegen de zoon had geëist.
De rechtbank veroordeelde vader en zoon in mei 2001 wegens doodslag tot respectievelijk achttien en veertien jaar cel, nadat de officier van justitie tegen beiden levenslang wegens moord had geëist. Het eindoordeel in de hoger-beroepzaak impliceert dat de vader over twaalf jaar weer op straat staat en de zoon over zes jaar.
KobusR. gaf zijn raadsman B.Martens direct na de uitspraak opdracht cassatieberoep in te stellen. Hij heeft steeds gezegd onschuldig te zijn en zich voor het overige te beroepen op zijn zwijgrecht. Of ook Tommix, die zijn vader aanwees als de schutter, in cassatie gaat bij de Hoge Raad, kon diens raadsman R.Frijns nog niet zeggen. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet naar alle waarschijnlijkheid af van cassatie. Persadvocaat-generaal A.Kaptein stelde namens het OM dat er 'recht is gedaan', omdat het hof moord bewezen heeft verklaard. De hoogte van de straf is, zo zei ze verder, in principe geen reden om in cassatie te gaan.
Bij de straf is inbegrepen dat vader en zoon de auto waarin de dubbele moord is gepleegd in brand hebben gestoken, begin 2000 een prostituee van haar vrijheid hebben beroofd en verboden vuurwapens in bezit hadden.
Het gerechtshof ging er vanuit dat vader Kobus R. en zijn zoon Tommix de latere slachtoffers Alan Roos en Daan de Blok op de zeer vroege ochtend van 14 mei 2000 in discotheek 'O' in Kijkduin hadden ontmoet. Kobus en Tommix gingen op zeker moment weg om een in de binnenstad achtergelaten auto op te halen. Later die nacht keerden ze terug bij de discotheek om Alan en Daan een lift aan te bieden. De rit ging eerst naar de woonwagen van Kobus aan de Escamplaan. Tommix moest daar van hem een pistool ophalen. Alan en Daan hadden hier geen weet van. Evenmin wisten ze dat Kobus in de leuning van de achterbank waar hij zat, al een vuurwapen verborgen hield. Volgens Tommix, die achter het stuur zat, waren ze gevieren van plan die nacht verder te stappen. In Loosduinen zou zijn vader, die onder invloed van drank en drugs verkeerde, het wapen uit de achterbank hebben gepakt en 'zonder enige aanleiding' eerst Daan en daarna Alan door het hoofd hebben geschoten. De slachtoffers werden in een parkeergarage in Loosduinen uit de auto gesleept. Een van hen zou nog hebben bewogen, waarna Kobus zowel Alan als Daan een genadeschot gaf. Kort erna stak Tommix op bevel van zijn vader de met bloed besmeurde auto op de Dekkershoek, nabij het woonwagenkamp, in brand om sporen uit te wissen. Weer wat later dumpte Tommix de twee pistolen in een kanaal bij Rotterdam.
Het gerechtshof baseerde zich hierbij grotendeels op de verklaringen die Tommix had afgelegd. In tegenstelling tot de rechtbank oordeelde het hof dat Kobus en Tommix het plan hadden Alan en Daan van het leven te beroven, oftewel met voorbedachten rade hebben gehandeld. Bij Kobus leidde het hof dat onder meer af uit de genadeschoten en uit het feit dat hij geen opheldering heeft willen geven over het motief van de moorden. Dat laatste werd de 53-jarige Hagenaar zwaar aangerekend, vooral ook omdat de nabestaanden hem enkele malen dringend om die duidelijkheid hebben gevraagd .
 

Perspectief
 

Het hof wilde geen levenslang geven omdat die straf, die ook écht levenslang is, alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden wordt opgelegd. De maximale tijdelijke straf (20 jaar) werd mede gelet op Kobus' leeftijd wel passend gevonden. 'Uit het oogpunt van humaniteit moet de dader in beginsel het perspectief worden geboden dat hij uiteindelijk weer in de samenleving terugkeert', stelt het hof in het arrest.
Ook Tommix werd veroordeeld voor 'medeplegen dubbele moord'. In de visie van het hof was tussen vader en zoon sprake van een actieve en nauwe samenwerking. Tommix had – zonder er vragen over te stellen – het wapen opgehaald en onder zijn T-shirt verstopt, terwijl hij kon weten dat zijn vader het tegen Daan en Alan wilde gebruiken. "Maar het kan ook zijn dat hij het zélf wilde gebruiken", zei hofvoorzitter mr. E. von Brücken Fock. De zoon had zich volgens het hof moeten distantiëren van vaders 'afschrikwekkende gedragingen'.
Dat zijn straf twee jaar lager uitviel dan de rechtbank vorig jaar oplegde, was omdat hij 'gedeeltelijk inzicht' heeft gegeven in wat er is gebeurd. Bovendien ging het hof er vanuit dat Tommix niet zelf heeft geschoten en 'gevoelens van spijt en medeleven' heeft getoond.